Integritetspolicy

Vi på Rains ApS prioriterar datasäkerhet och sekretess högt.

Denna sekretesspolicy täcker behandlingen av de personuppgifter som Rains samlar in eller som du lämnar ut när du besöker rains.com och/eller beslutar att dela dina personuppgifter i en Rains Store. Vår integritetspolicy syftar till att upprätta tydliga riktlinjer för Rains sätt att behandla dina personuppgifter.

Nedan förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar och/eller tillhandahåller.


Översikt över vår Integritetspolicy

 1. Vår integritetspolicy
 2. Uppgifter vi behandlar om dig
 3. Syftet med behandling av dina personuppgifter
 4. Inhämta samtycke före databehandling eller behandling på någon annan rättslig grund
 5. Skydd av personuppgifter
 6. Cookies
 7. Dela dina personuppgifter
 8. Radering
 9. Dina rättigheter

1. Vår integritetspolicy

Integritetspolicyns omfattning

För Rains ApS (nedan "Rains" eller "vi/oss") är dataskydd och sekretess av högsta prioritet

Denna sekretesspolicy utgör grunden för vår behandling av dina personuppgifter och informerar dig om hur vi behandlar dessa. Detta gäller både de personuppgifter som samlas in av Rains och de personuppgifter som du lämnar när du besöker vår webbplats och/eller delar dina personuppgifter i en Rains Store.

I slutet av denna integritetspolicy kan du läsa om dina rättigheter som registrerad person och hur du använder dessa rättigheter.

Förutom denna integritetspolicy hittar du även vår cookiepolicy på webbplatsen tillsammans med våra villkor. När det gäller andra företag inom Rains-koncernen, inklusive utländska företag, hänvisas till dessa företags enskilda integritetspolicyer/personuppgiftspolicyer.

Vi kommer fortlöpande bedöma hur vi bäst behandlar dina uppgifter. Vi lägger särskild vikt på att säkerställa att dina grundläggande rättigheter inte påverkas på ett negativt sätt. Därför är vi särskilt uppmärksamma på risken för diskriminering, identitetsstöld, ekonomisk förlust, skadat rykte och datasekretess i allmänhet.

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs och ägs av:

RAINS ApS.
Jens Olsens Vej 13
8200 Aarhus N, Denmark
CVR / VAT no.: 34476187
Phone: (+45) 7199 2516
E-post: mail@rains.com

Insamling av personuppgifter

Du kommer alltid att informeras i samband med insamling av dina personuppgifter. Vi kommer samtidigt informera dig om för vilket ändamål vi utför behandlingen.

Denna information tillhandahålls antingen genom att hänvisa till denna integritetspolicy eller genom att du får separat information, till exempel genom en begäran om godkännande/samtycke till behandlingen.

Vi vill påpeka att vissa uppgifter kan vara en förutsättning för att kunna slutföra önskad åtgärd, till exempel att slutföra en transaktion på vår webbplats.


2. Uppgifter vi behandlar om dig

Vår behandling av dina personuppgifter görs för att ge dig en bättre service och för att säkerställa kvaliteten på de produkter och tjänster som vi erbjuder dig.

Data kan samlas in och behandlas av oss i samband med:

 • Tanvändningen av vår webbplats utan att samtidigt göra ett inköp, till exempel genom att använda cookies.
 • När du godkänner våra cookies.
 • När du köper via vår webbplats.
 • När du lämnar personuppgifter i en Rains Store.
 • När du ställer frågor till kundtjänst.
 • Vid hantering av kundregister.
 • Vid begäran om retur eller byte.
 • Vid jobbansökan.
 • När du deltar i tävlingar, evenemang, etc.
 • När du registrerar dig för nyhetsbrev.
 • Vid distribution av marknadsföringsmaterial.
 • Vid insamling och utvärdering av konsumentrecensioner.
 • För statsistik.
 • För andra marknadsföringsinitiativ.

Data som kan samlas in och behandlas av oss innehåller vanligtvis en eller flera av följande:

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Information om beställningen, köphistorik, betalningsinformation.
 • Kontaktuppgifter för anställda hos leverantörer.
 • Samtycke till marknadsföring, nyhetsbrev eller tävlingar.
 • Användnings- och klickbeteende som samlas in genom cookies i samband med din användning av vår webbplats eller genom vår marknadsföring.
 • Information om ditt beteende på vår webbplats.

3. Syftet med behandling av dina personuppgifter

Vår insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på vissa angivna syften eller andra lagliga affärsändamål. Dessa huvudsyften omfattar:

 • Behandlingen av ditt köp och efterföljande leverans av din beställning.
 • Kundtjänst och kundassistans.
 • Marknadsföring, inklusive nyhetsbrev, tävlingar, evenemang, onlineannonsering, undersökningar etc.
 • Förbättring och optimering av marknadsföring, bland annat genom användning av spionpixlar
 • Förbättra och optimera din användarupplevelse.
 • När du söker en tjänst hos oss.
 • Efterlevnad av krav enligt tillämplig lagstiftning.
 • Förebygga bedrägerier.

Endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla dessa ändamål kommer att vara relevanta och vår behandling begränsas därför till sådana personuppgifter. När syftet med uppgiftsinsamlingen och -behandlingen har uppnåtts kommer vi att radera dina personuppgifter, om det inte krävs en särskild lagringsperiod enligt lagen.

Uppgifterna kan emellertid behandlas och lagras under en längre tid i anonym form. Uppgifterna kommer inte att hänföras till dig i. anonym form.

Bedömningen av uppfyllandet av syftet görs utifrån en konkret bedömning. Denna bedömning tar hänsyn till den enskilda informationens beskaffenhet, orsaken till registreringen och vad informationen används till.

Innan vi samlar in dina personuppgifter gör vi även en specifik bedömning om det är möjligt att begränsa mängden personuppgifter som måste samlas in och behandlas. Dessutom gör vi även en konkret bedömning om det går att göra en anonym eller pseudonymiserad behandling av dina personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter omfattar endast de uppgifter som är nödvändiga att behandla baserat på de angivna syftena, samt uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla juridiska eller avtalsmässiga skyldigheter.


4. Inhämta samtycke före databehandling eller behandling på någon annan rättslig grund

Innan vi behandlar dina uppgifter har vi fått ditt samtycke eller baserar behandlingen på någon annan rättslig grund.Vi informerar dig om grunden till och syftet med insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter, eventuellt genom att hänvisa till denna sekretesspolicy.

Vi får bland annat ditt samtycke för att skicka nyhetsbrev, kakbaserad marknadsföring, SMS-marknadsföring, när du lämnar personlig information inom Rains Stores, om du ansöker till ett jobb och om vi vill behålla din ansökan för rekrytering vid ett senare tillfälle.

Vi inhämtar samtycket enligt dataskyddsförordningen artikel 6(a).

Eventuell annan grund än samtycke till vår behandling av dina uppgifter

Nedan anger vi de grunder för vilka vi även behandlar dina uppgifter när de inte baseras på ditt föregående samtycke. Listan är inte fullständig.

När din beställning görs via vår webbplats

För inköp via vår webbplats där du tillhandahåller kontaktuppgifter och betalningsuppgifter använder vi din information för att behandla och slutföra köpet i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6(b)(c).

Förfrågningar till kundtjänst på eget initiativ

När du kontaktar vår kundtjänst via chatt, e-post eller telefon registrerar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Vår kundtjänst har tillgång till all information om din beställning, vilket gör att de kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt, t.ex. om du har frågor om din beställning eller om du vill returnera en artikel. Dessutom har vår kundtjänst även tillgång till all föregående korrespondens eftersom detta hjälper dem att ge dig en bättre service.

Om du använder vår "påminn mig"-tjänst kommer vi att använda din e-postadress för att meddela dig när önskad vara kommer in på lagret igen.

Grunden för behandling av dina personuppgifter beträffande ditt eget initiativ baseras på dataskyddsförordningen artikel 6 (1)(b)(f). Om din information registreras med avseende på din förfrågan får du en hänvisning till vår integritetspolicy i samband med vårt svar.

Förfrågningar på eget initiativ när du söker arbete

Vi behåller ansökningarna medan rekryteringsprocessen pågår. Vi inhämtar ditt samtycke om vi vill spara din ansökan efter att ha meddelat att din ansökan avslås. Om du godkänner att vi lagrar denna ansökan kommer den i allmänhet raderas efter 6 månader, om inget annat har överenskommits.

Om du däremot lämnar in en icke begärd ansökan och det inte finns någon ledig tjänst för närvarande, men vi vill spara din ansökan för senare anställning, kommer vi att meddela dig hur länge vi kommer att behålla ansökan och för vilka ändamål. Vi behåller vanligtvis ansökan i 6 månader.

Grunden för behandling av dina personuppgifter beträffande ditt eget initiativ baseras på dataskyddsförordningen artikel 6 (b)(f). Om din information registreras med avseende på din förfrågan får du en hänvisning till vår integritetspolicy i samband med vårt svar.

Förbättra och optimera din användarupplevelse och annan marknadsföring

För att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats och sociala medier använder vi cookies för att se hur du använder vår webbplats och sociala medier, så att vi får information om var vi kan förbättra din upplevelse ännu mer i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6(f). Du får mer information om användning av cookies i vår cookiespolicy som finns på vår webbplats och i avsnittet nedan om cookies

Vi använder dessutom information om alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som grupp använder vår webbplats. Dessa uppgifter används i syfte att förbättra vår webbplats. Med anledning av detta vill vi påpeka att vi inte kan se varifrån du kommer före ditt besök på vår webbplats eller var du surfar på Internet efter ditt besök. Vi samlar dessutom in information om vilka produkter som våra användare föredrar som en hel grupp. Denna information används också i syfte att förbättra vår webbplats.

Marknadsföring

För att vi ska kunna ge dig de mest relevanta nyheterna och göra marknadsföring baserad på dina intressen använder vi och våra partner dina personuppgifter för att anpassa rekommendationerna och kampanjerna på vår webbplats och för att göra relevant marknadsföring på andra webbplatser och sociala medier.

I detta syfte använder vi information om din användning av vår webbplats och tjänst, exempelvis din beställningshistorik och profilinformation. Denna information kan användas tillsammans med annan information som du har lämnat till våra affärspartner eller som våra affärspartner har samlat in själva, inklusive via cookies, och som de använder när du besöker vår webbplats. Du kan läsa mer om vår användning av cookies här..

De marknadsföringscookies vi använder samlar bland annat in information om dina föredragna stilar, enhets-ID, geolokalisering baserat på din IP-adress och ditt allmänna surfbeteende på vår webbplats och på sociala medier. Denna information används sedan för att anpassa rekommendationerna och kampanjerna på vår webbplats och i sociala medier.

De marknadsföringscookies vi använder samlar bland annat in information om dina föredragna stilar, enhets-ID, geolokalisering baserat på din IP-adress och ditt allmänna surfbeteende på vår webbplats och på sociala medier. Denna information används sedan för att anpassa rekommendationerna och kampanjerna på vår webbplats och i sociala medier.

Vi vill påpeka att användningen av dina personuppgifter för inlämnande av marknadsföringsmaterial endast sker om du tidigare har gett ditt samtycke, om vi inte kan kontakta dig utan ditt föregående samtycke enligt lagen.

Du kan alltid invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering, genom att du kontaktar vår kundtjänst på mail@rains.com eller (+45) 7199 2516.

Bedrägeribekämpning och säkerställande av rättsliga krav

De uppgifter som du lämnar till oss när du köper något på vår webbplats kan användas i samband med förebyggande och utredning av misstänkt bedrägeri. Med anledning av detta kan vi också få ytterligare information från våra leverantörer av betalningslösningar i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6(f).

Lagstadgade krav

Vi lagrar dina personuppgifter för att uppfylla olika lagkrav, t.ex. bokföringsregler i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6(c).

När vi hänvisar till att en behandling baseras på dataskyddsförordningen artikel 6(f) kommer bedömningen av legitima intressen att baseras på en konkret bedömning. Vi kommer bland annat att ta hänsyn till dina intressen, de avsedda personuppgifterna och vikten av de legitima intressena.


5. Skydd av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med interna förfaranden. Dessa förfaranden innehåller anvisningar och åtgärder avsedda att skydda dina personuppgifter.

Vi behandlar därmed dina personuppgifter på ett sätt som förhindrar att de förstörs, förloras, ändras, publiceras på ett obehörigt sätt och mot obehörig åtkomst eller kännedom om dina personuppgifter.

I händelse av en säkerhetsöverträdelse som utgör en hög risk för dig för diskriminering, identitetsstöld, ekonomisk förlust, skadat rykte eller andra väsentliga olägenheter kommer vi så snart som möjligt att meddela dig om säkerhetsöverträdelsen. Relevanta myndigheter kommer även att meddelas om säkerhetsöverträdelser i enlighet med relevanta lagar.


6. Cookies

Vi använder cookies i enlighet med denna cookiepolicy på webbplatsen rains.com. Du kan läsa mer om användningen av cookies, vad de är och hur du avvisar eller tar bort cookies i vår Cookiepolicy. Du hittar vår allmänna cookiepolicy på vår webbplats.

Data vi behandlar om dig genom cookies

Våra cookies kan samla in flera uppgifter. Detta kan till exempel vara:

 • Ett unikt ID
 • Din IP-adress
 • Din geolokalisering
 • Vilka sidor du klickar på under ditt besök på vår webbplats.

Syftet med och den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av olika typer av cookies för olika ändamål:

 • Nödvändiga
 • Funktionella
 • Marknadsföring
 • Sociala medier
 • Prestanda

Du kan läsa mer om de olika typerna av cookies och vem vi delar uppgifterna med i vår Cookiepolicy..

Den rättsliga grunden för vår användning av cookies:

 • Insamling och behandling av personuppgifter baserade på nödvändiga cookies görs i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6(f). Du kan därför inte välja bort placeringen av dessa cookies, men du kan läsa mer om hur du tar bort dem i vår Cookiespolicy på webbplatsen.
 • Insamling och behandling av personuppgifter via funktionella, statistiska och marknadsföringscookies utförs enligt den rättsliga grunden i dataskyddsförordningen artikel 6(a) och (f), eftersom insamlingen sker med ditt samtycke till cookiepolicyn och därmed behandling av personuppgifter, samt baseras på vårt legitima intresse av att kunna optimera webbplatsens funktioner, information och layout till ditt bästa.

Radera personuppgifter som samlats in via cookies

Dina personuppgifter raderas när syftet med insamlingen har uppnåtts och vi inte har någon annan rättslig grund för att lagra dem.


7. Dela personuppgifter

När du delar dina personuppgifter kommer Rains ApS att hantera och behandla dina personuppgifter. När vi bedriver vår verksamhet kan tredje part också behandla dina personuppgifter. Alla tredje parter som vi samarbetar med kommer att vara skyldiga att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Det kan vara nödvändigt att dela din information med (denna lista är inte uttömmande):
1. Offentliga myndigheter eller polis
2. Tjänsteleverantörer av IT-system som används vid jobbrekrytering, hantering av hemsidan samt kundservice
3. Tjänsteleverantörer av betalningsmetoder
4. Tjänsteleverantörer av nyhetsbrev och SMS-marknadsföringssystem
5. IT- och tjänsteleverantörer
6. Partners som hanterar din försändelse och/eller retur
7. Företag inom Rains-gruppen
8. Partners som tillhandahåller e-handel och marknadsföringssystem och affiliates
9. Partners som administrerar Rains Stores
10. Revisorer, advokater och andra rådgivare
Dessa kommer endast att delas när det uppnås i den rättsliga grunden, är nödvändigt och proportionellt.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
Partner kan i vissa fall befinna sig utanför EU/EES.

Dessa partner behandlar endast personuppgifterna för Rains räkning och i enlighet med anvisningar från Rains och vi kommer alltid säkerställa att uppgiftsskyddet har en tillräcklig nivå för att dina personuppgifter ska vara skyddade.

Om inget annat anges skyddas överföringen av uppgifter genom den Europeiska kommissionens standardvillkor för avtal. Överföringen kan även skyddas genom en annan rättslig grund, som också säkerställer en säker behandling och registrering av dina uppgifter jfr. dataskyddsförordningen art. 45.

Några av våra partner använder externa underleverantörer eller underprocessorer utanför EU/EES. I sådana fall är våra partner skyldiga att se till att dina personuppgifter är skyddade på korrekt sätt.

8. Radering

När syftet med vår behandling av dina data har uppnåtts kommer vi att radera dina personuppgifter, om det inte krävs en längre lagringsperiod enligt lagen. Detta kan bland annat vara fallet när det gäller den danska bokföringslagen.

När vår behandling baseras på ditt samtycke och du återkallar ett sådant samtycke, kommer vi att radera dina personuppgifter. Vi kommer dock att kunna behålla dina uppgifter i anonymiserad form.

9. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du flera rättigheter när det gäller vår behandling av information om dig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter kontaktar du oss på mail@rains.com eller via telefon (+45) 7199 2516. Du kan även skriva till oss på följande adress: Jens Olsens Vej 13, 8200 Aarhus N, Danmark

Rätt att se information (rätt till åtkomst)

Du har alltid rätt att bli informerad om de personuppgifter vi behandlar om dig, men med vissa begränsade rättsliga undantag.

Rätt till rättelse (korrigering)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade.

Om det finns några relevanta ändringar relaterade till de personuppgifter vi har samlat in om dig kontaktar du oss på mail@rains.com eller via telefon (+45) 7199 2516.

Rätten att få sina uppgifter raderade och kunna återkalla samtycken

I särskilda fall har du rätt att få uppgifterna om dig raderade innan vår vanliga allmänna radering sker.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss.

Tänk på att om du väljer att begära radering av dina uppgifter eller återkallelse av ditt samtycke i relation till de uppgifter som lämnats till oss, kommer vi inte att kunna behandla dina uppgifter om vi inte är rättsligt eller avtalsenligt skyldiga att göra det.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare givna samtycke och fram till tidpunkten för din återkallelse.

Rätt till begränsning

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi endast behandla uppgifterna, förutom lagring, med ditt samtycke, eller för rättsliga anspråk som upprättas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda någon person eller viktiga allmänna intressen i framtiden i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6 (a)(b)(c)(d)(e)(f).

Rätt till invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan även invända mot att dina uppgifter behandlas för att användas i direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa överförda från en registeransvarig till en annan utan hinder.


Länkar till andra webbplatser etc.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller inbäddade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för metoderna dessa företag använder för insamling av personuppgifter. Vid besök på andra webbplatser bör du läsa ägarens integritetspolicyer och andra relevanta policyer.


Profilering

Rains kan använda profilering i syfte att anpassa vår marknadsföring. Detta sker efter att du har gett ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial, inklusive vårt nyhetsbrev.

Du kan alltid invända mot vår användning av dina personuppgifter i samband med direktmarknadsföring. Om du invänder mot vår användning av dina personuppgifter kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter och vi kommer att radera alla dina uppgifter.


Klagomål

Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter kontaktar du oss via e -post, telefon eller brev enligt ovan.

Du har även rätt att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter för den danska dataskyddsmyndigheten på www.datatilsynet.dk.

_

Senast uppdaterad 11. januar 2023. Rains förbehåller sig rätten att korrigera vår integritetspolicy.